Yangın Güvenlik & Arama Kurtarma ve Tahliye Eğitimi

 

Neden yangın güvenlik eğitimi

     İşletmelerde yangın güvenliği üç esas üzerine oluşturulmuştur. Önlem,Eğitim ve Müdahale üzerine kurulmuştur.  Alınan önlemlerin bilinmesi,kullanılabilmesi ve yangın oluşturabilecek risklerin azaltılması ve olası bir yangında hızlı ve doğru hareket edilerek tahliye ve müdahalenin başarılı gerçekleşmesi için eğitim şarttır.

     Eğitimle ;  firmalarımızın bu konuda ki hassasiyetlerini gidermesinin yanında kanun ,yönetmelik ve mevzuatlarla zorunlu kılınmış olup,yapılan denetimlerle riskin oluşmadan önlemek,oluşması halinde de minimize edilmesi hedeflenmektedir.   

Yasal Gerekçe

Acil Durum ekiplerinin eğitimleri ve oluşturulma standardını belirleyen  ve zorunlu kılan kanun yönetmelik ve standartlar

09/09/2009 yılı 15316 karar sayılı binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik

Madde 127/130 acil durum ekiplerinin kurulumu ve eğitimi

TSE 10783   İşletmelerde Acil durum ekip oluşturma standartları 

01.01.2013  tarihi itibariyle uygulamaya girmiş,6331  İş Sağlığı ve İş Güvenliği kanunu ve yönetmeliği mevzuatı gereği doğrultusunda yangın risklerinin belirlenmesi,önlem ve eğitimlerinin alınması ve takip edilmesi 

4 . Saatlik Yangın güvenlik eğitimi

6   Saatlik Yangın güvenlik eğitimi -uygulamalı

45 saatlik MEB onaylı sertifikalı yangın güvenlik eğitimi 

  

Eğitim Programı

 • Temel yangın bilgisi 
 • Yangın sınıfları ve özellikleri
 • Yangın yerindeki tehlikeler 
 • Yangın yerinde doğru davranış ve hareket tarzı 
 • Söndürme maddeleri ve kullanım teknikleri 
 • LPG ve doğalgaz bilgisi 
 • Acil durum yönetimi
 • Doğru ihbar sistemi
 • Yangın güvenlik önlemlerinin kullanım teknikleri 
 • Acil durum destek ekiplerinin görevleri ve ekip çalışması 
 • Doğru tahliye sistemi ve acil eylem planı doğrultusunda acil durum yönetimi
 • Tahliye eğitimi

Tatbikat ; verilen eğitim akabinde senaryolu uygulamalı yangın ,arama -kurtarma ve yangın tatbikatı yapılmaktadır. Tatbikatta sektörel bazda kullanılan ham madde ve hizmet alanına uygun katı ,sıvı gaz yangınları oluşturulup söndürme maddelerinin kullanım teknikleri ve becerisi kazandırılmaktadır. 

 

Değerlendirme & Sınav

Eğitimle ilgili öncelikle eğitim öncesinde konu ile ilgili bir bilgi yoklaması yapılmakta olup (Ön test) eğitim sonunda ise değerlendirme sınavı yapılmaktadır. (Son test) değerlendirme durumuna göre katılım veya başarı belgesi verilmektedir.  

Belgeler İş güvenliği Kanunu ve yönetmelikleri ,binaların yangından korunması hakkında yönetmelik kapsamında kurulması gereken Yangın müdahale,Arama kurtarma ve tahliye konularında ihtiyaç olan destek ekiplerini belgelendirmektedir. Bu kapsamda alınan belgelerin 3 (üç) yıl geçerliliği bulunmakta olup iş güvenliği kapsamında her yıl yangın & arama kurtarma ve tahliye tatbikatı yapılması yasal olup zorunluluktur.

 

Ücretlendirme 

Yangın & Arama Kurtarma ve Tahliye Eğitim ücretleri sektörel,eğitime katılacak kursiyer sayısı yapılacak tatbikat malzemesi gibi farklı  kalemleri barındırdığından firma isteği ve talebi doğrultusunda teklif hazırlanmaktadır. Konu ile ilgili ihtiyaçınızı info@trnilkyardim.com mail adresimizden  yada +90 216 483 20 23 nolu telefonumuzdan iletişim kurarak teklif alabilirsiniz.    

Süre Dil Kimler alabilir?
Türkçe

EĞİTİM BAŞVURU FORMU

Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girip gönderiniz.