TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ - 1

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınav sistemi 2 aşamalı olarak yapılmaktadır. 1. aşamada toplam 1 saat süren (60 dakika) süren ve 40 sorudan oluşan yazılı sınav yapılmaktadır. Bu dikkate alınarak sizlere özgü 40 soruluk test paketleri hazırladık . Testleri çözerken süre kavramını takip edebilmek için her test paketimiz için  1 saatlik süreye göre cevaplandırmaya çalışın. şimdiden başarılar.

  * Sağlık Müdürlüğü  İlkyardım Eğitimi Sınavlarında başarılı sayılabilmeniz ve sertifika almak için sınavlardan en az 85 puan almalısınız.

1. İlk yardım nedir?
 • A
  Olay yerinde ilaç vererek yapılan müdahaledir
 • B
  Hastanedeki hekimler tarafından yapılan ilk müdahaledir.
 • C
  Olay yerinde, tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut imkanlarla yapılan ilaçsız uygulamalardır.
 • D
  Ambulansta doktor tarafından yapılan müdahaledir
2.Bak – dinle – hisset yöntemi içerisinde aşağıdaki uygulamalardan hangisi yer almaz ?
 • A
  Şah damarından nabız kontrolü yapmak
 • B
  Göğüs kafesinin hareketlerini izlemek
 • C
  Kazazedenin solunum sesini dinlemek
 • D
  Kazazedenin nefesini yanaklarımızda hissetmeye çalışmak
3.Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın tanımı ile uyumludur?
 • A
  Ambulansta yapılan müdahaleler
 • B
  Yoğun bakım ünitelerinde yapılan müdahaleler
 • C
  Hasta acil servislerinde yapılan müdahaleler
 • D
  Olay yerinde tıbbi araç gerek aramaksızın yapılan müdahaleler
4. Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında görülen belirtilerden değildir?
 • A
  Denge kaybı
 • B
  Bel kemiğinde şekil bozukluğu
 • C
  Kanlı idrar yapma
 • D
  Sarsıntı
5. Delici göğüs yaralanmalarında,bilinci açık hastaya hangi pozisyon verilir?
 • A
  Koma pozisyonu
 • B
  Şok pozisyonu
 • C
  Yarı oturur pozisyon
 • D
  Sırt üstü pozisyon
6.Diz Kapağının yukarısında kanaması olan hasta/yaralıda baskı uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
 • A
  Şah damarı
 • B
  Kasık
 • C
  Diz arkası
 • D
  Göbek bölgesi
7.Kazazedenin ağız içi kontrolü hangisinden önce yapılır?
 • A
  Bilinç kontrollünden önce
 • B
  Baş geri – çene yukarı pozisyonundan önce
 • C
  Suni solunumdan önce
 • D
  İkincil değerlendirmeden önce
8.Turnike uygulamasında yapılmaması gereken nedir?
 • A
  Bası noktasına bir elle baskı uygulamaya devam etme
 • B
  Kanama durana kadar sert cismi döndürme
 • C
  Geniş sargı uygulama
 • D
  Turnike asla gevşetilmemelidir
9. Burkulmalarda aşağıdakilerden hangisi görülmez
 • A
  Kızarma
 • B
  Bölgede ağrı
 • C
  Şişlik
 • D
  Dış Kanama
10. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın temel uygulamalarından değildir?
 • A
  Koruma
 • B
  Bildirme
 • C
  Kurtarma
 • D
  Tıbbi müdahalede bulunmak
11.Yetişkin,çocuk ve bebeklerde solunum sayısı 1 dakika içinde kaç olmalıdır?
 • A
  Yetişkin 25-45 Çocuk 26-32 Bebek 28-34
 • B
  Yetişkin 05-10 Çocuk 6-12 Bebek 8-14
 • C
  Yetişkin 25-30 Çocuk 36-42 Bebek 38 -58
 • D
  Yetişkin 12-20 Çocuk 16-22 Bebek 18-24
12. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri değerlendirmesinde yer alır?
 • A
  Olay yerindeki delilleri korumak
 • B
  Gerektiğinde kendi sağlığını riske atmak
 • C
  Olay yerinde hasta/yaralıya yapılacak ilkyardımı güçleştirebilecek veya engelleyebilecek meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır
 • D
  Maddi hasar boyutlarını ölçmek
13.Olay yerinde tek ilkyardımcı iseniz aşağıdaki yaralılardan hangisini ilk önce müdahale etmeniz gerekir?
 • A
  Kolu kırılmış olan sürücü
 • B
  Bacağı kırığı olan ve ağlayan 2 yaşında bir çocuk
 • C
  Bilinci kapalı bir yolcu
 • D
  Kanaması olan bir yetişkin
14.Solunum yolunun değerlendirilmesi ne kadar süre ile yapılmalıdır?
 • A
  10 saniye
 • B
  12 saniye
 • C
  30 saniye
 • D
  1 dakika
15.Sindirim sistemini etkileyen zehirlenmelerde aşağıdaki belirtilerden hangisi görülmez?
 • A
  Bulantı
 • B
  Şişkinlik
 • C
  İshal
 • D
  Kabızlık
16. Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık elemanı ve benzeri elemanları taşır ve yeniden geriye toplar.Bu görev hangi vücut sistemine aittir?
 • A
  Boşaltım sistemi
 • B
  Hareket sistemi
 • C
  Solunum sistemi
 • D
  Dolaşım sistemi
17. İlkyardım da "Kurtarma" ne anlam taşır?
 • A
  Suda boğulan kişiyi sudan çıkarmaktır
 • B
  Bıçaklı yaralanmada yaralıdan bıçağı çıkarmak
 • C
  Araçta sıkışan kişiyi aracı keserek çıkarmaktır
 • D
  Olay yerinde Hasta/yaralıya hızlı ancak sakin yapılan müdahaledir
18. ABC zincirinin " B " sini oluşturan uygulama hangisidir?
 • A
  Ağız içi kontrolü
 • B
  Solunum değerlendirmesi
 • C
  Baş çene pozisyonu
 • D
  Bilinç kontrolü
19. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından değildir?
 • A
  Pankreas
 • B
  Burun
 • C
  Solunum borusu
 • D
  Akciğer
20.Baş geri, çene yukarı pozisyonunun amacı nedir?
 • A
  Kalbi çalıştırmak
 • B
  Kişiyi beslemek için ağzını açmak
 • C
  Kör dalış yapmak
 • D
  Dil veya dil kökünün soluk borusunu kapatmasını önleyerek havayolunu açmak
21. Aşağıdakilerden hangisi kırığın belirtilerinden değildir?
 • A
  Hareket ile artan ağrı
 • B
  Şekil bozukluğu
 • C
  Hareket kaybı
 • D
  Denge kaybı
22.Donmada İlk yardım nasıl yapılmalıdır?
 • A
  Hasta /yaralı soğukla teması kesilerek ılık ortama alınmalıdır
 • B
  Soğuk içecek içirilir
 • C
  Donuk bölge ovulur
 • D
  Kabarcıklar patlatılır
23. Aşağıdakilerden hangisi akrep sokmasında görülmez?
 • A
  Ağrı
 • B
  Kan şekeri düşmesi yada yükselmesi
 • C
  Ödem
 • D
  Kızarma
24. Arı sokmalarında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A
  Yaralı bölge yıkanır
 • B
  Derinin üzerinden kurcalanarak arının iğnesi çıkarılır
 • C
  Soğuk uygulama yapılır
 • D
  Eğer ağızdan sokmuşsa ve solunumu güçleştiriyorsa buz emmesi sağlanır
25. Şokta hangi belirtiler görülür?
 • A
  Tansiyon(kan basıncı) yükselir
 • B
  Kalp atışları (nabız) yavaşlar
 • C
  Ciltte solukluk ve nemlilik vardır
 • D
  Ciltte parlak bir görünüm olur
26. Trafik kazası sonucunda hastanın bilinci açık ise ilk yardımcı ne yapmalıdır?
 • A
  Temel yaşam desteği yapmalıdır
 • B
  Bak-dinle -hisset yapmalıdır
 • C
  Araçtan çıkarılmaldır
 • D
  Yaralı araçtan çıkarılmaz ve sakinleştirilir
27.Aşağıdakilerden hangisi yanığın vücuttaki olumsuz etkilerinden değildir?
 • A
  Organ ve sistemlerde işleyiş bozukluğu
 • B
  Enfeksiyon
 • C
  Yüksek tansiyon
 • D
  Şok
28.Kanamanın ciddiyeti hangi duruma bağlı değildir?
 • A
  Kanamanın hızına
 • B
  Vücutta aktığı bölge
 • C
  Kan grubuna
 • D
  Kişinin fiziksel durumuna
29.Travma sonucu deri ve mukoza bütünlüğünün bozulmasına ne denir?
 • A
  Kırık
 • B
  Çıkık
 • C
  Kanama
 • D
  Yara
30. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasında risk faktörü değildir?
 • A
  5 yaş altı çocuklar
 • B
  65 yaş üstü yaşlılar
 • C
  10 yaş üstü çocuklar
 • D
  Hamileler
31.Köpek ve kedi ısırmalarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
 • A
  Yaranın üstü temiz bir bezle kapatılır
 • B
  Hafif yaralanmalarda yara 5 dakika süreyle sabun ve soğuk suyla yıkanır
 • C
  Sıcak uygulama
 • D
  Hasta/yaralı yaşamsal bulgular yönünden değerlendirilir(ABC)
32. " Yaralılara ambulans ve sağlık merkezlerinin acil ünitelerinde doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahaledir." ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
 • A
  İlk yardım
 • B
  Acil tedavi
 • C
  Yoğun bakım
 • D
  Hepsi
33. aşağıdakilerden hangisi şok nedenlerinden değildir?
 • A
  Alerji
 • B
  Kanama
 • C
  Kalp krizi
 • D
  Bayılma
34. Göze yabancı cisim kaçtığında aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına kesinlikle izin verilmez?
 • A
  Göz kırpıştırılarak cismin çıkması sağlanır
 • B
  Üst göz kapağı çevrilerek kaçan bir cisim olup olmadığı kontrol edilir
 • C
  Kaçan cisim varsa temiz ve yumuşak bir bezle alınmaya çalışılır
 • D
  Gözün ovulması sağlanır
35.Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan doku bozulmasıdır ifadesi neyi tanımlar?
 • A
  Yara
 • B
  Yanık
 • C
  Güneş çarpması
 • D
  Kanama
36. Kulağa yabancı bir cisim kaçmışsa hangisi yapılmalıdır?
 • A
  Yıkanır
 • B
  Kesinlikle sivri ve delici bir cisimle müdahale edilmez
 • C
  Nemli temiz bir bezle çıkarılmaya çalışılır
 • D
  Ovulur
37. Buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım nasıl olmalıdır?
 • A
  Sivil bir cisimle çıkarılır
 • B
  Su ile yıkanarak çıkarılır
 • C
  Burun duvarına bastırarak kuvvetli bir nefes verme ile cismin atılması sağlanır
 • D
  Burun delikleri sıkılarak oturtulur
38. Kulak kanaması olan bilinçsiz hastaya hangi pozisyon verilir?
 • A
  Kanayan kulak altta kalacak şekilde koma pozisyonu
 • B
  Kanayan kulak üstte kalacak şekilde koma pozisyonu
 • C
  Yan oturur pozisyon
 • D
  Şok pozisyonu
39.Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak birbirinden ayrılmasına ne nedir?
 • A
  Çıkık
 • B
  Kırık
 • C
  Burkulma
 • D
  Çatlak
40. Hangisi yaralının sedye ile taşınmasında genel kurallardan değildir?
 • A
  Yaralı sedyeye bağlanmalıdır
 • B
  Yaralının ayakları gidiş yönünde olmalıdır
 • C
  Güçlü olan ilk yardımcı sedyenin baş tarafında durmalıdır
 • D
  Sedye düz tutulmalıdır
Cevaplarımı Kontrol Et

EĞİTİM BAŞVURU FORMU

Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girip gönderiniz.