1.Hayat kurtarma zincirinin hangileri ilk yardımcının görevidir?
 • A
  112’nin aranması – elektroşok
 • B
  Elektroşok-Acil tedavi ünitelerinde yapılan uygulamalar
 • C
  112’nin aranması – Temel Yaşam Desteği
 • D
  TYD – Acil tedavi ünitelerinde yapılan uygulamalar
2.Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından değildir?
 • A
  Koruma
 • B
  Bildirme
 • C
  Kurtarma
 • D
  Tıbbi müdahalede bulunmak
3.Hasta\ yaralının ilk değerlendirmesinde ilk yapılacak olan nedir?
 • A
  Solunum yolu açıklığının kontrol edilmesi
 • B
  Ağız içi temizliğinin yapılması
 • C
  Solunumun değerlendirilmesi
 • D
  Bilinç durumunun değerlendirilmesi
4.Olay yerinde tek ilk yardımcı iseniz aşağıdaki yaralılardan hangisine ilk önce müdahale etmeniz gerekir?
 • A
  Kolu kırılmış olan sürücü
 • B
  Bacak kırığı olan ve ağlayan 2 yaşında bir çocuk
 • C
  Bilinci kapalı bir yolcu
 • D
  Kanaması olan bir yetişkin
5.İlk yardımda ‘’Kurtarma’’ ne anlam taşır ?
 • A
  Suda boğulan kişiyi sudan çıkarmaktır
 • B
  Bıçaklı yaralanmada yaralıdan bıçağı çıkarmak
 • C
  Araçta sıkışan kişiyi aracı keserek çıkarmaktır
 • D
  Olay yerinde hasta/yaralıya hızlı ancak sakin yapılan müdahaledir.
6.Aşağıdakilerden hangisi BAK-DİNLE-HİSSET yöntemi kapsamında yer almaz?
 • A
  Elle göğüs kafesinin hareketlerini hissetmeye çalışmak
 • B
  Eğilerek solunumu dinlemek ve soluğu yanakta hissetmek
 • C
  Solunum sıklığını kontrol etmek
 • D
  Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemek
7.ABC zincirinin “b”sini oluşturan uygulama hangisidir?
 • A
  Ağız içi kontrolü
 • B
  Solunumun değerlendirilmesi
 • C
  Baş çene pozisyonu
 • D
  Bilinç kontrolü
8.İkinci değerlendirme sırasında yaralı muayene edilirken hangi sıra izlenmelidir?
 • A
  Baş - boyun - gövde - kol ve bacaklar
 • B
  Kol ve bacaklar - baş - boyun - gövde
 • C
  Gövde - boyun - baş - kol ve bacaklar
 • D
  Baş –boyun –kol ve bacaklar - göğüs kafesi
9.İlk yardım uygulaması sırasında hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?
 • A
  Ağız içi kontrol edilir
 • B
  Ağızdaki yabancı maddeler çıkartılır
 • C
  Baş geri-çene yukarı pozisyonu verilir.
 • D
  Hepsi yapılır
10. Solunum yolunun değerlendirilmesi ne kadar süre ile yapılmalıdır?
 • A
  10 saniye
 • B
  12 saniye
 • C
  30 saniye
 • D
  1 dakika
11.Aşağıdakilerden hangisi birincil değerlendirmeden sonra ikincil değerlendirmede yapılmaz?
 • A
  ABC kontrol edilir.
 • B
  Baş-boyun muayenesi yapılır
 • C
  Görüşerek bilgi edinilir
 • D
  Kırık-kanama yönünden değerlendirilir
12. Aşağıdakilerden hangisi, tıkanması olan zorla konuşarak yardım isteyen hastaya uygulanan ilkyardım olmalıdır?
 • A
  Hemlich manevrası
 • B
  Sok pozisyonu vermek
 • C
  Koma pozisyonu vermek
 • D
  Öksürmeye teşvik edilir
13.İlk değerlendirmesinde; bilinci kapalı, solunumu olan bir yaralıda daha sonra ilk yapılması gereken nedir ?
 • A
  Suni solunum yapılır.
 • B
  Koma pozisyonu verilir
 • C
  Şok pozisyonu
 • D
  İkinci değerlendirme yapılır.
14.Hava yolunda tam tıkanıklık olan bir hastaya ilk yardımda ne yapılmalıdır ?
 • A
  Karına bası uygulanır (Heimlich manevrası)
 • B
  Kalp masajı yapılır
 • C
  Hasta öksürtülür
 • D
  Koma pozisyonu verilir
15. Bilinci açık bebekte hava yolunda tam tıkanıklık varsa ilk yardımda ne yapılmalıdır?
 • A
  5 kez sırta vuru, 5 kez karnın üst kısmına iki parmakla bası uygulanır
 • B
  Kalp masajı yapılır
 • C
  Dokunulmaz öksürtülür
 • D
  Koma pozisyonu verilir
16. Baş geri, çene yukarı pozisyonunun amacı nedir?
 • A
  Kalbi çalıştırmak.
 • B
  Kişiyi beslemek için ağzını açmak.
 • C
  Kör dalış yapmak
 • D
  Dil veya dil kökünün soluk borusunu kapatmasını önleyerek hava yolunu açmak.
17.Yetişkinde kalp basısı nereye yapılır?
 • A
  Karında göbeğin 3 parmak üstüne
 • B
  Sol kaburga kemiklerinin üzerine
 • C
  İman tahtasının (göğüs kemiği) ½ alt yarısına
 • D
  İman tahtasının (göğüs kemiği) ortasına
18.Çocuklarda kalp masajı nasıl yapılır?
 • A
  Her zaman 2 elle yapılır
 • B
  Tek elle göğüs kemiğinin alt ucunun iki parmak üzerine yapılır
 • C
  Tek elle göğüs kemiğinin ½ alt yarısına yapılır
 • D
  İki parmakla hayali çizginin bir parmak altına yapılır
19..Çocuk ve bebekte ilk yardımcı yalnızsa 112 ne zaman aranır?
 • A
  İlk yardımcı yalnızsa bilinç kontrolünden hemen sonra aranır.
 • B
  İlk yardımcı yalnız değilse 5 Tur TYD’den sonra etrafındaki kişilere aratır
 • C
  2 Kurtarıcı nefes verdikten sonra kendisi arar
 • D
  İlk yardımcı yalnızsa 5 tur temel yaşam desteğinden sonra kendisi arar
20. Kalp masajında, göğüs kemiği basısı ile kaburgalar hangi oranda aşağı çökmektedir?
 • A
  Göğüs kafesi yüksekliğinin 2/3 ü kadar
 • B
  Göğüs kafesi 10 cm çökecek kadar
 • C
  Göğüs kafesi yüksekliğinin 1/3’ü kadar
 • D
  Göğüs kafesi çöktürülmez.
21. En tehlikeli olan ve hızla müdahale gerektiren kanama sekli hangisidir?
 • A
  Toplardamar kanamalar
 • B
  Kılcal damar kanamalar
 • C
  Atardamar kanamalar
 • D
  Hepsi
22. Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına doğru akmasına ne isim verilir?
 • A
  Kanama
 • B
  Koma
 • C
  Kırık
 • D
  Çıkık
23. Kanamayı durdurmak için ilk yardımcının ilk yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
 • A
  Basınç noktalarına baskı uygulanır.
 • B
  Kanamalı bölgenin üzerine turnike uygulanır.
 • C
  Kanamalı bölge su ile yıkanır.
 • D
  Kanamalı bölgenin üzeri temiz bir bezle kapatılarak yaraya baskı uygulanır.
24. Aşağıdakilerden hangisi, suda boğulan kişiye ilk yardımda uygulanmaz?
 • A
  Yaşam bulguları değerlendirilir.
 • B
  Olabildiğince hızlı bir şekilde, suni teneffüse başlanır.
 • C
  Islak giysiler çıkarılır. Üzeri örtülerek sıcak tutulur
 • D
  Boğulan kişi, ayaklarından tutulup ters çevrilir, yuttuğu suyun çıkması sağlanır
25.Suda boğulmalarda yapılacak ilk yardımla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
 • A
  Yaralı sudan çıkarılır.
 • B
  Hastanın yaşamsal bulguları değerlendirilir.
 • C
  Hasta sırtüstü yatırılıp karnına bastırılarak yuttuğu sular çıkarılmaya çalışılır.
 • D
  Gerekiyorsa Temel Yaşam Desteği uygulanır.
26.Hasta taşımadaki genel kurallardan hangisi yanlıştır?
 • A
  İlk yardımcı kendi sağlığını riske atmamalıdır
 • B
  Sırtın gerginliğini korumak için dizler ve kalçalar bükülmelidir
 • C
  Hasta/Yaralı mümkün olduğunca az hareket ettirilmelidir
 • D
  Taşımada ayak tarafındaki kişi komut veren olmalıdır
27. Bilinci kapalı ya da yürüyemeyen biri nasıl taşınır?
 • A
  Omuzda (itfayeci yöntemi)
 • B
  Sırtta taşıma
 • C
  Altın beşik yöntemi ile taşıma
 • D
  Kucakta taşıma
28. Kucakta taşıma yöntemi ile aşağıdakilerden hangileri taşınır
 • A
  Bilinci açık bir çocuk
 • B
  Bilinci kapalı bir yetişkin
 • C
  Kilolu bir bayan
 • D
  Bilinci kapalı 65 yaş üstü bir yetişkin
29. Bilinci kapalı bir hasta/yaralı hangi yöntemle taşınamaz?
 • A
  İtfaiyeci taşıması
 • B
  Dört elle taşıma (altın beşik)
 • C
  Sürükleme
 • D
  Hiçbiri
30.Hangisi yaralıyı sedye üzerine yerleştirme tekniklerinden değildir ?
 • A
  Kaşık tekniği
 • B
  Köprü tekniği
 • C
  Karşılıklı durarak kaldırma
 • D
  Kucakta taşıma
31. Rentek hangi durumlarda kullanılan bir yöntemdir?
 • A
  Merdivenden H/Y indirmek için kullanılan bir yöntemdir.
 • B
  Patlama, yangın riski olan durumlarda ve solunumu durmuş olan yaralıları araç içerisinden çıkarmak için kullanılan bir yöntemdir
 • C
  Sedyeye yaralı yerleştirmek için kullanılan bir yöntemdir.
 • D
  Bilinci kapalı ya da yürüyemeyen kişileri taşımak için kullanılan bir yöntemdir.
32 Göze toz gibi küçük bir yabancı cisim kaçmasında ilk yardım nasıl olmalıdır ?
 • A
  Yumuşak ve nemli bir bezle çıkarılmaya çalışılır.
 • B
  Göz ovularak çıkarılmaya çalışılır
 • C
  Çıkarana kadar uğraşılır.
 • D
  Kuru bir bezle çıkarılmaya çalışılır.
33 Akrep ve yılan sokmalarında ilk yardım uygulamasında hangisi doğrudur ?
 • A
  Sokulan bölge yatay pozisyonda tutulur, soğuk uygulama yapılır.
 • B
  Sokulan bölge yatay pozisyonda tutulur, sıcak uygulama yapılır.
 • C
  Sokulan bölge kesilip emilir.
 • D
  Isırılan bölge üzerine turnike uygulanır
34.Kedi, köpek ısırmalarında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 • A
  Yara 5 dk süre ile sabun ve su ile yıkanır
 • B
  Yaranın üstü açık bırakılmalıdır
 • C
  Süratle yaraya dikiş atılması sağlanır
 • D
  Kanama varsa turnike uygulanır.
35. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 • A
  Sakin olunmalı ya da sakin olan bir kişinin 112 yi araması sağlanmalıdır.
 • B
  Yaralının doğduğu yer hakkında 112 ye mutlaka bilgi verilmelidir.
 • C
  112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmelidir.
 • D
  Kesin yer ve adres bilgileri verilirken, olayın olduğu yere yakın bir caddenin ya da çok bilinen bir yerin adı verilmelidir.
36. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 • A
  112 aranırken kimin, hangi numaradan aradığı bildirilmelidir.
 • B
  Hasta/yaralı(lar)ın adı ve olayın tanımı yapılmalıdır.
 • C
  Hasta/yaralı sayısı ve durumu bildirilmemelidir.
 • D
  Eğer herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiği belirtilmelidir.
37. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 • A
  Hasta/yaralı sayısı ve durumu bildirilmemelidir
 • B
  Yaralının doğduğu yer hakkında mutlaka bilgi verilmelidir.
 • C
  112 hattında bilgi alan kişi, gerekli olan tüm bilgileri aldığını söyleyinceye kadar telefon kapatılmamalıdır.
 • D
  112 yi arayanın kimliği ve telefon numarasını söylemesi önemli değildir.
38. İlk yardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenlerden, yanlış olan ifade hangisidir?
 • A
  Hasta / yaralıların durumunu değerlendirmek (AB) ve öncelikli müdahale edilecekleri belirlemek
 • B
  Hasta/yaralının korku ve endişelerini gidermek
 • C
  Hasta/yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmek
 • D
  Hasta/yaralının durumunun ağırlaşmasını önlemek için ilaç ile gerekli müdahalelerde bulunmak
39. İlk yardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenlerden, yanlış olan ifade hangisidir?
 • A
  Kırıklara yerinde müdahale etmek
 • B
  Hasta/yaralının üstünü açmak
 • C
  Hasta/yaralının yarasını görmesine izin vermemek
 • D
  Hasta/yaralıyı hareket ettirmeden müdahale yapmak
40. İlk yardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenlerden doğru ifade hangisidir?
 • A
  Hasta/yaralının en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak (112) (Ancak, ağır hasta/yaralı bir kişi hayati tehlikede olmadığı sürece asla yerinden kıpırdatılmamalıdır.)
 • B
  Hasta/yaralının kendi durumunu anlamasına yardımcı olmak
 • C
  Hasta/yaralı üşümüyorsa üstünü açık bırakmak
 • D
  Hasta/yaralıya yarasını görmesine izin verme
Cevaplarımı Kontrol Et

EĞİTİM BAŞVURU FORMU

Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girip gönderiniz.