TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ - 2

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınav sistemi 2 aşamalı olarak yapılmaktadır. 1. aşamada toplam 1 saat süren (60 dakika) süren ve 40 sorudan oluşan yazılı sınav yapılmaktadır. Bu dikkate alınarak sizlere özgü 40 soruluk test paketleri hazırladık . Testleri çözerken süre kavramını takip edebilmek için her test paketimiz için  1 saatlik süreye göre cevaplandırmaya çalışın. şimdiden başarılar.

  * Sağlık Müdürlüğü  İlkyardım Eğitimi Sınavlarında başarılı sayılabilmeniz ve sertifika almak için sınavlardan en az 85 puan almalısınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulaması dır?
 • A
  Hasta/yaralıya serum takmak
 • B
  Hasta/yaralıya iğne yapmak
 • C
  Hasta/yaralıyı tedavi etmek
 • D
  Hasta ve yaralının kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulama yapmak
2. Hayat kurtarma zincirinin hangileri ilk yardımcının görevidir?
 • A
  112´nin aranması - elektroşok
 • B
  Elektroşok- acil tedavi ünitelerinde yapılan uygulamalar
 • C
  112´nin aranması- temel yaşam desteği
 • D
  Temel yaşam desteği - acil tedavi ünitelerinde yapılan uygulamalar
3. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?
 • A
  Bilgilendirme
 • B
  Koruma
 • C
  İzleme
 • D
  Kurtarma
4.İkinci değerlendirme sırasında yaralı kontrol edilirken hangi sıra izlenmelidir?
 • A
  Baş-boyun-gövde-kol ve bacaklar
 • B
  Kol ve bacaklar -baş-boyun-gövde
 • C
  Gövde-boyun-baş-kol ve bacaklar
 • D
  Baş-boyun-kol ve bacaklar-göğüs kafesi
5. Aşağıdakilerden hangisi doğal deliklerden olan kanama çeşitlerinden biri değildir?
 • A
  Burun kanaması
 • B
  Kulak kanaması
 • C
  Göz kanaması
 • D
  Anüs kanaması
6. Aşağıdakilerden hangisi sedye üzerine yerleştirme tekniklerinden değildir?
 • A
  Kaşık tekniği
 • B
  köprü tekniği
 • C
  Karşılıklı durarak kaldırma
 • D
  Rentek
7.Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasına ne ad verilir?
 • A
  Çıkık
 • B
  Burkulma
 • C
  Kırık
 • D
  Kanama
8.Kapalı ortam ,aşırı sıcak ,ani heyecan, aniden ayağa kalkma vb." aşağıdakilerden hangisine yol açar?
 • A
  Koma
 • B
  Şok
 • C
  Bayılma
 • D
  Sinir kirizi
9. Yetişkin hasta/yaralıda uygulanacak kalp basısı oranı ne kadar olmalıdır?
 • A
  Göğüs yüksekliğinin 1/3 ü kadar
 • B
  Göğüs yüksekliğinin 2/3 ü kadar
 • C
  Göğüs yüksekliğinin 4/5 i kadar
 • D
  Göğüs yüksekliğinin 2/5 i kadar
10. Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanması nedenlerinden değildir ?
 • A
  Spor ve iş kazaları
 • B
  Yüksek tansiyon
 • C
  Otomobil kazaları
 • D
  Yıkıntı altında kalma
11.İlk yardımcı yalnız iken bilinci ve solunumu olmayan 3 yaşında kazazede ile karşılaşması durumunda, 112 ‘ i ne zaman aramalıdır ?
 • A
  Bilinç kontrolünden hemen sonra
 • B
  Yaşamsal refleksleri geri geldikten sonra
 • C
  30:2 temel yaşam desteği uygulamasının 3 tur tekrarından sonra
 • D
  30:2 temel yaşam desteği uygulamasının 5 tur tekrarından sonra
12. Kişide solunum olmaması, bilincin kapalı olması, hareket etmemesi ve uyarılara karşı tepki vermemesi sonucunda ilk-yardımcı ne düşünmelidir
 • A
  Kalp durması
 • B
  Koma
 • C
  Şok
 • D
  Havale
13. Hayat Kurtarma Zincirinin 3. halkası nedir?
 • A
  Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
 • B
  Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
 • C
  Hastane acil servislerinde müdahale yapılmasıdır
 • D
  Olay yerinde temel yaşam desteği yapılması
14. Hayat Kurtarma Zincirinin 1. halkası nedir?
 • A
  Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
 • B
  Hastane acil servislerinde müdahale yapılmasıdır
 • C
  Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
 • D
  Olay yerinde temel yaşam desteği yapılması
15. Kan basıncı(tansiyon) Nedir ? Normal değerleri kaç olmalıdır
 • A
  Kalbin kasılma ve gevşeme anında damar duvarına yaptığı basınçtır. Kalbin kanı pompalama gücünü gösterir. Normal değeri 100/50- 140/100 mm Hg’dir.
 • B
  Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine dakika da 60-100
 • C
  Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. dakika da 20-100
 • D
  Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına doğru) doğru akmasıdır. Normal değeri 170- 180
16. Yetişkin, Çocuk ve bebeklerde nabız sayısı 1 dakika içinde kaç olmalıdır?
 • A
  Yetişkin 60-100 Çocuk 100-120 Bebek 100- 140
 • B
  Yetişkin 50-120 Çocuk 140-160 Bebek 110- 170
 • C
  Yetişkin 40-130 Çocuk 150-180 Bebek 155- 185
 • D
  Yetişkin 20-40 Çocuk 10-30 Bebek 15- 25
17. Şok Nedir?
 • A
  Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden bir akut dolaşım yetmezliğidir.
 • B
  Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır.
 • C
  Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan doku bozulmasıdır.
 • D
  Beynin normal faaliyetlerindeki bir aksama nedeni ile uyku halinden başlayarak (=bilinç bozukluğu), hiçbir uyarıya cevap vermeme haline kadar giden (=bilinç kaybı) bilincin kısmen ya da tamamen kaybolması halidir.
18."Yutkunma ve öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybıdır." aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
 • A
  Koma
 • B
  Şok
 • C
  Boğulma
 • D
  Kanama
19. Aşağıdakilerden hangisi Dolaşım sistemi organlarından biridir?
 • A
  Kemikler
 • B
  Beyincik
 • C
  İdrar borusu
 • D
  Kalp
20.Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemi organlarından biri değildir?
 • A
  İdrar borusu
 • B
  İdrar kesesi
 • C
  İdrar kanalları
 • D
  Yemek borusu
21. En çok hangi yolla zehirlenmeler görülür?
 • A
  Dolaşım yolu
 • B
  Solunum yolu
 • C
  Sindirim yolu
 • D
  Deri yolu
22. Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerinden değildir?
 • A
  Besin maddelerini ve oksijeni taşımak
 • B
  Vücut sıcaklığını ayarlamak
 • C
  Mikroplara karşı savunma yapmak
 • D
  Solunumu sağlamak
23.Arı sokmasında ilk yardım uygulaması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A
  Yaralı bölge yıkanır
 • B
  Soğuk uygulama yapılır
 • C
  Arının iğnesi çıkarılır
 • D
  Hepsi
24.Aşağıdakilerden hangisi genel zehirlenme belirtilerinden birisi değildir ?
 • A
  Bulantı
 • B
  İshal
 • C
  Deride içi su dolu kabarcıklar
 • D
  Nefes darlığı
25. Solunum yoluyla oluşan zehirlenmelerde hasta hangi pozisyonda tutulmalıdır?
 • A
  Yüzü koyun
 • B
  Şok pozisyonu
 • C
  Yarı oturur pozisyon
 • D
  Sırt üstü pozisyon
26. En ağır yanık hangisidir?
 • A
  1. derece yanık
 • B
  2. derce yanık
 • C
  Güneş yanığı
 • D
  3.derece yanık
27. Taş, yumruk yada sopa gibi etkenlerle oluşan, kenarları ezik, çok fazla kanaması olmayan yaralar ne çeşit yaralardır. ?
 • A
  Kokuşmuş yaralar
 • B
  Ezikli yaralar
 • C
  Enfekte yaralar
 • D
  Parçalı yaralar
28. Gün içerisinde yemek yememiş birinde uyuşukluk,zayıflık,kafa karışıklığı,konuşma güçlüğü çekmesi aşağıdaki durumlardan hangisinin belirtisidir?
 • A
  Koma
 • B
  Şok
 • C
  Kanama
 • D
  Kan şekerinin düşüklüğüne
29. Aşağıdakilerden hangisi donukta ilk yardım uygulamasıdırr?
 • A
  Su toplamış bölgeler patlatılmaz, bu bölgelerin üstü temiz bir bez ile örtülür
 • B
  Elbiseler değiştirilmez
 • C
  İçecek verilmez
 • D
  El ve ayaklar aşağıya indirilir
30. Ateş nedeniyle oluşan havalede aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
 • A
  Hasta buzlu suya sokulur
 • B
  Tıbbi yardım istenir
 • C
  Hasta oda sıcaklığında bir kuvvete sokulur
 • D
  Hasta ıslak havlu ya da çarşafa sarılır
31. Ağız içine arı sokması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz ?
 • A
  Tıbbi yardım istenir
 • B
  Ilık içecekler içirilir
 • C
  Buz emdirilir
 • D
  Hepsi
32. Hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarındandır?
 • A
  Su isteyen yaralılara su vermek
 • B
  İyileştirmeyi kolaylaştırmak için yaralara ilaç sürmek
 • C
  Yaralıyı bir an önce hastaneye yetiştirmek
 • D
  Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
33. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A
  Sağlıklı yetişkinde 22- 30 Çocuklarda 26 -42 Bebeklerde 38- 48
 • B
  Sağlıklı yetişkinde 12- 20 Çocuklarda 16 -22 Bebeklerde 18- 24
 • C
  Sağlıklı yetişkinde 2- 10 Çocuklarda 6 -12 Bebeklerde 8- 14
 • D
  Sağlıklı yetişkinde 10- 15 Çocuklarda 36 -46 Bebeklerde 45- 55
34. Aşağıdakilerden hangisi, soluk yolu tıkanması olan zorla konuşarak yardım isteyen hastaya uygulanan ilkyardım olmalıdır?
 • A
  Heimlich manevrası
 • B
  Şok pozisyonu vermek
 • C
  Öksürmeye teşvik edilir
 • D
  Koma pozisyonu vermek
35. Uzuv kopmalarından hangisi yapılmaz?
 • A
  Kopan parçanın buzla direkt teması sağlanır
 • B
  Kopmuş uzuv torbası, su geçirmeyen bir plastik torbaya konur
 • C
  Uzuv parçasının konduğu plastik torba buzlu su dolu başka bir kaba konur
 • D
  Sahibine ait kimlik bilgileri kaydedilir
36. Kulağa yabancı cisim kaçması durumunda yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
 • A
  Kulak içi ılık su ile yıkanır
 • B
  Kesinlikle sivri ve delici bir cisimle müdahale edilmez
 • C
  Cımbız ile çıkartılmaya çalışılır
 • D
  Kulak su değdirilmez
37. Göze toz gibi küçük madde kaçmasında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
 • A
  Nemli temiz bir bezle çıkarılmaya çalışılır
 • B
  Göz ovulmalıdır
 • C
  Hastaya gözünü oynatmaması söylenir
 • D
  Eve istirahate gönderilir
38. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir ilkyardımcıda bulunması gereken özelliklerden değildir?
 • A
  İyi bir iletişim becerisine sahip olmalıdır
 • B
  Sakin, kendine güvenli ve pratik olmalıdır
 • C
  İnsan vücuduyla ilgili temel bilgilere sahip olmalıdır
 • D
  İlkyardımda kullanabileceği malzemeleri yanında bulundurmalıdır
39. Kimyasal yanıklarda ilkyardım nasıl yapılmalıdır?
 • A
  Asit yanıklarında bazik yanık kremi kullanılmalıdır
 • B
  Bol suyla yıkanmalıdır
 • C
  Tazyikli suyla yıkanmalıdır
 • D
  Kimyasal maddenin tuz formuyla yıkanmalıdır
40.Aağıdakilerden hangisi kısa mesafede süratlı taşıma tekniklerinden biri değildir?
 • A
  Kucakta taşıma
 • B
  İlk yardımcının omzundan destek alma
 • C
  Rentek yöntemi ile
 • D
  Sırtta taşıma
Cevaplarımı Kontrol Et

EĞİTİM BAŞVURU FORMU

Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girip gönderiniz.